50 LAT MINĘŁO … – JUBILEUSZ SZKOŁY SPECJALNEJ W ŚREMIE

Przed 50 laty utworzono w Śremie szkołę specjalną, a tym samym tamtego pamiętnego roku  – 1973 swoją edukację rozpoczęli w niej pierwsi uczniowie. Warto wspomnieć, że budynek, w którym mieści się nasza placówka, już od 110 lat pełni funkcje oświatowe.

Chcąc uczcić tak zacną rocznicę powstania naszej placówki zebraliśmy się
26 października 2023 roku w sali Bazar. W tym jubileuszowym wydarzeniu obok pracowników, uczniów i ich rodziców wzięli udział także liczni zaproszeni goście.  Wśród nich znaleźli się między innymi: Starosta Śremski Zenon Jahns, Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł, przewodniczący Rady Powiatu
w Śremie Marcin Szydłowski, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu
i Promocji Powiatu Wioletta Jastrząbek, starsza wizytator Krystyna Wirkowska – Wróbel oraz prałat ksiądz Marian Brucki. Bardzo ważnym gościem była dyrektor szkoły Krystyna Rymaniak, która pełniąca swoją funkcję w latach 1997 – 2019. Na uroczystości obecni byli także dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele instytucji lokalnych i służb mundurowych. Ponadto na sali zasiedli emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły oraz nasi absolwenci.

Zgodnie z harmonogramem uroczystości jako pierwsi na scenie pojawili się nasi artyści, przedstawiając utwór „Lubię mówić z Tobą” za pomocą gestów Makaton i symboli graficznych na prezentacji.

Chwilę później  swoje przemówienia wygłosili: dyrektor szkoły Halina Osińska, Starosta Śremski oraz Wielkopolski Kurator Oświaty.

W dalszej kolejności inni uczniowie szkoły podstawowej zaprezentowali układ taneczny do piosenki „