Będzie się działo

Drukarka 3D, stacja lutownicza, zestawy: chemiczno – fizyczny, matematyczny oraz przyrodniczy – to tylko niektóre z pomocy jakie w ostatnich dniach trafiły do naszej szkoły w efekcie przystąpienia do Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości. Pierwsze lekcje z wykorzystaniem nowego sprzętu już się odbyły. Wkrótce zaprezentujemy krótką relację z zajęć.

Korzystając z okazji warto przybliżyć ideę rządowego programu „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”. Mając to na uwadze sięgamy do źródła – na portalu educarium.pl czytamy:  „…Laboratoria Przyszłości to nowa inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych, prowadzonych przez jednostki samorządowe, w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony jest tu na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka)…”

Możliwość komentowania została wyłączona.