Dni Bezpiecznego Internetu

W lutym i w marcu realizowaliśmy w szkole inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci pod hasłem przewodnim „Działajmy razem”.

Pandemia i zdalne nauczanie sprawiły, że bezpieczeństwo w Internecie stało się dla nas szczególnie ważnym zagadnieniem z uwagi na zintensyfikowane korzystanie z sieci.

W naszej placówce zarówno na lekcjach informatyki, zajęć komputerowych oraz bibliotecznych przeprowadzony został cykl zajęć edukacyjnych, podczas których szczegółowo omówione zostały zagadnienia bezpieczeństwa w sieci, prawidłowego korzystania z Internetu jak i higieny pracy przy komputerze. Przeprowadzono także ankietę wśród uczniów dotyczącą świadomości zagrożeń i konsekwencji wprowadzania do sieci niewłaściwych treści.

Ponadto uczniowie klas I-III przystąpili do konkursów zorganizowanych przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Śremie pod hasłem: „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu” oraz „Mój bezpieczny Avatar”.

Możliwość komentowania została wyłączona.