Fetiwal cudów, warsztaty cudów

Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta „Nadzieja” i Fundacja na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalne byly współorganizatorami spotkania pod nazwą „ŚWIAT TALENTÓW BEZ GRANIC”. W Festiwalu cudów uczniowie naszej szkoły zaprezentowali talenty muzyczne, a Warsztatach cudów cztery nasze drużyny wykonały prace plastyczne  na temat: „Moje miejsce na ziemi”.

Uczestnikami były osoby reprezentujące ŚDS Śrem, DPS Psarskie, DPS Śrem, Zespół Szkół Specjalnych w Śremie, Stowarzyszenie Jasny Horyzont, Przedszkole „Mali Przyrodnicy”, ZPO Promenada, wszyscy otrzymali równorzędne wyróżnienia i nagrody.

Zdjęcia Świat talentów bez granic

Możliwość komentowania została wyłączona.