„Gepard” po walnym

We wtorkowe popołudnie 15 maja w siedzibie naszej szkoły odbyło się Walne Zebranie Klubu Olimpiad Specjalnych „Gepard”. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad na wstępie spotkania dokonano podsumowania działalności obejmującej okres od 16 kwietnia 2013 r. do 15 maja 2018 r. W dalszej części zebrania wyłoniono skład nowego zarządu, który pokieruje „Gepardem” przez kolejną kadencję. W wyniku przeprowadzonego głosowania funkcję przewodniczącego klubu powierzono Maciejowi Maćkowiakowi. Obok niego w zarządzie znalazły się: Krystyna Rymaniak (skarbnik) oraz Agata Szymkowiak (sekretarz).

Po zakończeniu części wyborczej uczestnicy spotkania dyskutowali nad planami pracy na najbliższe miesiące. W zgodnej opinii członków „Geparda” priorytetowymi działaniami pozostają między innymi: popularyzowanie idei Olimpiad Specjalnych w lokalnym środowisku oraz zachęcanie dzieci, młodzieży, osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną do podejmowania aktywności sportowo-rekreacyjnej, udziału w treningach, zawodach i obozach sportowych.

W uzupełnieniu relacji z Walnego Zebrania KOS „Gepard” przedstawiamy statystyczne podsumowanie działalności klubu w latach 2013 – 2018. Jak się okazuje w tym okresie nasi podopieczni wzięli udział w 31 imprezach sportowych.  Wśród nich obok tych o randze zawodów lokalnych (4) znalazły się także regionalne (22) oraz ogólnopolskie (5). Nasi sportowcy zdobywali medale na arenach Śremu, Poznania, Trzcianki, Wolsztyna, Napachania, Szamotuł, Leszna, Bydgoszczy, Katowic, Zakopanego rywalizując w badmintonie, biegach na rakietach śnieżnych, bocce, bowlingu, kolarstwie, kręglarstwie parkietowym, lekkoatletyce, pływaniu, tenisie stołowym. W minionym pięcioleciu uczestniczyli ponadto w 4 letnich (Zgorzałe, Ostrowiec, Szarlota) i 4 zimowych (Zakopane) obozach sportowych. „Gepardowcy” mieli także okazję wziąć udział w wycieczkach krajoznawczych do Torunia, Trójmiasta i Krakowa.

W omawianym okresie działacze naszego klubu zorganizowali szereg imprez o charakterze integracyjnym. Warto wspomnieć dla przykładu o rodzinnych festynach z cyklu „Mamo, tato zagraj ze mną w boule”, które odbyły się 4-krotnie jak i o cyklicznie rozgrywanych w kręgielni TKKF „Sokół” turniejach „Świąteczne Kulanie”, „Wielkanocne Kulanie”. Co ważne, z powodzeniem zorganizowali także obchody 15-lecia KOS „Gepard” w 2015 roku.

Zamykając podsumowanie minionego 5-lecia wypada mieć nadzieję na kolejne, równie atrakcyjne 5 lat działalności naszego klubu. Ufamy, że nasi zawodnicy nie zwolnią tempa i nadal z powodzeniem startować będą na arenach całej Polski sprawiając tym samym wiele radości zarówno samym sobie jak i swoim najbliższym. Bądźcie dzielni w swoim wysiłku! 

Możliwość komentowania została wyłączona.