Harcerstwo w szkole

Dnia 30 października 2019 r. ruszył nabór do drużyny Nieprzetartego Szlaku prowadzonej przez dwie nauczycielki z naszej szkoły. Pierwsza zbiórka odbyła się w obecności rodziców. Na początku rozpaliliśmy świeczkowisko (zamiast standardowego ogniska). Wspólnie bawiliśmy się przy harcerskich pląsach, uważnie słuchaliśmy gawędy o powstaniu pierwszej drużyny Nieprzetartego Szlaku i ustaliliśmy jakie cechy posiada prawdziwy harcerz. Ułożyliśmy z rozsypanki  symbol drużyny  Nieprzetartego Szlaku, znaczek zucha oraz krzyż harcerski. Utworzyliśmy też Krąg Rady, w którym mogliśmy podziękować, przeprosić lub poprosić kogoś o przysługę. Na zakończenie pożegnaliśmy się tradycyjną, harcerską iskierką czyli serdecznym uściśnięciem dłoni oraz okrzykiem „Czuwaj!”. 

Po zbiórce odbyło się krótkie spotkanie z rodzicami. Wszyscy kandydaci na przyszłych harcerzy wyrazili chęć udziału w zbiórkach i w związku z tym ustaliliśmy termin kolejnej zbiórki.

Korzystając z okazji informujemy, że do drużyny można zapisać się w każdej chwili, a udział w zajęciach jest bezpłatny. Wszystkich chętnych zapraszamy na kolejną zbiórkę, która odbędzie się dnia 14 listopada 2019 r. od godziny 15:05 do 16:05. Czuwaj!

Możliwość komentowania została wyłączona.