INFORMACJA

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!                                              Śrem, dnia 14 stycznia 2021r.

Drodzy uczniowie!     

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od 18 do 31 stycznia 2021r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie – na terenie szkoły z  uwzględnieniem wytycznych MEiN, MZ i GIS  w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.

W tej chwili trwają przygotowania nad organizacją pracy szkoły zgodnie z powyższymi wytycznymi.

W pozostałych  klasach szkoły podstawowej  IV-VIII oraz klasach PDP od 18 do 31 stycznia 2021r. nauka zostaje utrzymana  w trybie zdalnym na wypróbowanych wcześniej zasadach.

W poniedziałek  18 stycznia zajęcia zarówno stacjonarne jak i zdalne odbywają się wg wcześniej obowiązującego planu zajęć.

O wszelkich zmianach i zaleceniach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Życzymy miłego wypoczynku w ostatnich dniach ferii i do zobaczenia w poniedziałek.

Pozdrawiam

Halina Osińska

Możliwość komentowania została wyłączona.