Informacja

Szanowni Rodzice i Opiekunowie uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie.

Dyrektor szkoły stosując się do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poz. 186

informuje, że zajęcia od dnia 31 stycznia 2022 r. w Szkole Podstawowej odbywają się stacjonarnie – (na terenie szkoły) dla oddziałów A, B, C, D, E, F, I, J, O, oraz prowadzone są zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze i nauczanie indywidualne, według dotychczasowego planu.

Oddziały G, H Szkoły Podstawowej oraz oddziały K, L, M Szkoły Przysposabiającej do Pracy od dnia   31 stycznia 2022 r.  mają zajęcia w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, według dotychczasowego planu.

Na prośbę rodziców oddziały mające zajęcia w trybie zdalnym, po spełnieniu warunków sanitarnych mogą być prowadzone w szkole. O prowadzeniu zajęć stacjonarnych decyduje Dyrektor szkoły.

Z uwagi na wzrost zachorowań na Covid-19, zwracam się w prośbą o pozostawienie uczniów w domu po zaobserwowaniu pierwszych symptomów choroby. Nieobecności uczniów w szkole, wychowawcy będą usprawiedliwiali na podstawie pisemnych informacji od rodziców.

Z wyrazami szacunku

dyrektor szkoły

Halina Osińska

Możliwość komentowania została wyłączona.