Informacja dla rodziców

Śrem, 22.05.2020r.

Informacja dla Rodziców

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 maja 2020 r. w ZSS zostaną zorganizowane konsultacje pedagogiczne dla uczniów, którzy mają taką potrzebę.  

 W celu spełnienia wymogów sanitarnych prosimy Rodziców o wcześniejsze uzgodnienie z wychowawcami i panią Dyrektor indywidualnych terminów tych spotkań. Pierwszeństwo w tygodniu od 25 maja do 29 maja należy do uczniów klasy ósmej, którzy przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.

Od 1. czerwca br. w miarę potrzeb z nauczycielami spotykać się będą pozostałe dzieci i młodzież ( w szczególności pozbawieni dostępu do zdalnego nauczania, potrzebujący wyjaśnienia ocen na koniec roku szkolnego i inni). Zajęcia zdalne nie zostaną przerwane, jedynie ich harmonogram może ulec zmianie ze względu na prowadzone przez nauczycieli spotkania w szkole, dlatego też wcześniejsze uzgodnienie konsultacji jest konieczne.

Możliwość komentowania została wyłączona.