Policja w szkole

W piątkowe przedpołudnie, 7 października w siedzibie „Trójki” pojawiła się pani nadkomisarz Ewa Kasińska. Celem wizyty przedstawiciela śremskiej Policji było spotkanie z uczniami naszej szkoły.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem pani nadkomisarz najpierw udała się do najmłodszych dzieci. W trakcie pogadanki opowiedziała im między innymi na czym polega praca policjanta. Sporo uwagi poświęciła również omówieniu kwestii bezpieczeństwa na ulicy – przypominała w jaki sposób należy przechodzić przez jezdnię, jak poruszać się po chodniku i poboczu. Co ciekawe, dzieci z chęcią nawiązywały kontakt, odpowiadały na pytania – podając szereg przykładów na dobre i bezpieczne zachowanie się zarówno w domu jak i na ulicy.

W dalszej kolejności pani nadkomisarz spotkała się ze starszymi uczniami. Rozmawiając z nimi skupiła się przede wszystkim na tematyce związanej z różnymi formami przemocy i odpowiedzialnością karną za popełnione wykroczenia i przestępstwa. W trakcie prowadzonych rozmów uczulała uczniów by z szacunkiem odnosili się do innych, by nie stosowali wulgaryzmów i przestrzegali ogólnie przyjętych norm społecznych.

Kończąc wizytę w naszej szkole ogłosiła dwa konkursy:

a)    rysunkowy dla najmłodszych – temat pracy do wyboru: „Moja droga do szkoły” lub „Przemocy mówię NIE”

b)    wymyślenie hasła wyrażającego sprzeciw wobec przemocy – dla starszych uczniów.

W imieniu pani nadkomisarz gorąco zachęcamy do udziału w konkursach. Najlepsze prace nagrodzone zostaną 22.10.2011 roku.                                                                                 (MM)

Możliwość komentowania została wyłączona.