Rozmowy o bezpieczeństwie

Kolejny już raz odwiedziła nas przedstawicielka Policji pani podinspektor Ewa Kasińska. Piątkowe spotkanie (15.11. br. – przyp. red.) odbyło się w dwóch grupach. Podczas pogadanki dla młodszych uczniów pani Ewa Kasińska omawiała przede wszystkim zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Każdy uczeń otrzymał odblask i obiecał, że będzie go nosić, szczególnie wtedy gdy zrobi się ciemnej na dworze.

Starsza grupa miała możliwość rozmowy również na temat bezpieczeństwa na drodze. Poruszono także, wciąż aktualne i ważne zagadnienie cyberprzemocy. Wspólnie dyskutowano jakie są jej przejawy, jak można się przed nią ochronić i w jaki sposób zachowywać się w sieci, zgodnie z zasadami.

W trakcie spotkań pani Ewa Kasińska ogłosiła konkurs związany z odblaskami. Dla młodszej grupy tytuł konkursu  brzmi „Noszę odblaski„, dla starszej „Zaprojektuj odzież z odblaskami„. Prace plastyczne można wykonać dowolną techniką, indywidualnie lub grupowo. Zachęcamy do realizacji pomysłów wspólnie z rodzicami. Termin oddania wykonanych zdań to 19. 12. 2019 r. Mamy nadzieję, że jak zawsze chętnie weźmiecie w nim udział!

Możliwość komentowania została wyłączona.