Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Waszych dzieci po ukazaniu się Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. Poz.1960  zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  § 1, punkt 1 § 1a.1  i 2.1–  od dnia 9 listopada 2020r. do dnia  29 listopada 2020r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych – w tym szkół podstawowych specjalnych oraz ponadpodstawowych specjalnych- Dyrektor szkoły podjął decyzję o  zawieszeniu zajęć stacjonarnych i indywidualnego nauczania w dotychczasowej formie i  wprowadza nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów.

W przypadku gdy rodzice ucznia są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią na wniosek rodzica mogą być zorganizowane zajęcia świetlicowe.

Pozostałe problemy związane z organizacją nauki zdalnej po poinformowaniu Dyrektora szkoły będą rozpatrywane indywidualnie.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Halina Osińska

Śrem, 6 listopada 2020r.

Możliwość komentowania została wyłączona.