Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Waszych dzieci stosując się do  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia  2021r. Poz.2301  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  § 2.1, punkt 1 i § 2.3  punkt 1 –   od dnia 20 grudnia 2021r. do  dnia 9 stycznia 2022 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych – w tym szkół podstawowych specjalnych oraz ponadpodstawowych specjalnych- Dyrektor szkoły podjął decyzję o  zawieszeniu zajęć stacjonarnych  i  wprowadza nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej i PDP za wyjątkiem  indywidualnego nauczania i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

W przypadku braku możliwości realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na podstawie §3.1 punkt 4  Dyrektor szkoły ustala inny sposób realizacji tych zajęć w postaci przygotowanych przez nauczyciela zadań i kart pracy.

Śrem, dnia 15 grudnia 2021r.                                                              Z poważaniem

                                                                                                         Dyrektor szkoły

                                                                                                          Halina Osińska

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.