Szanowni Rodzice uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Śremie

Stosując się do  się do  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r. Dz. U. Poz. 1870  zmieniające rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek  systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19,

oraz kierując się dobrem dzieci, a  w szczególności mając na uwadze zdrowie i   bezpieczeństwo epidemiczne uczniów w szkole na podstawie § 1a. 1. wyżej  wymienionego rozporządzenia

od dnia 26 października  2020r. do 6 listopada 2020r. nauka w klasach IV – VIII szkoły podstawowej i w klasach PDP  odbywać się będzie w trybie zdalnym  ( zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – łączenia na platformie TEAMS).

Nauka w klasach I-III szkoły podstawowej zgodnie z rozporządzeniem pozostaje bez zmian w trybie stacjonarnym.

Nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze będą odbywały się w uzgodnieniu z  rodzicami po uwzględnieniu ich aktualnego stanu zdrowia i zagrożenia epidemicznego podczas zajęć zdalnie bądź w dotychczasowej formie.

 W przypadku gdy rodzice będą mieli problem z zapewnieniem dziecku opieki  ze względu na pracę zawodową rodziców , bądź z organizacją nauki  z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub braku możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod            i technik kształcenia na odległość, proszę o poinformowanie o tym dyrektora szkoły ( każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie).

                                                                                                                                                                                         Dyrektor szkoły

                                                                                                              Halina Osińska

Śrem, 24 października 2020r.

Możliwość komentowania została wyłączona.