Uczestniczyli w Sejmiku

Uczestniczyli w SejmikuW środę 14 czerwca br. reprezentanci naszego Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem uczestniczyli w XVII Sejmiku Samorządów Szkolnych. Tegoroczne spotkanie odbywało się w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Śremie. Brali w nim udział przedstawiciele szkół podstawowych oraz gimnazjów naszej gminy. 

Tematem przewodnim Sejmiku  było wydarzenie lub akcja, z których jesteśmy szczególnie dumni.  Nasi uczniowie Joanna Skrzypczak, Martyna Grelus i Łukasz Duda przedstawili prezentację na temat akcji opieki nad młodszymi uczniami (zainteresowanych odsyłamy do załącznika – prezentacji).

W dalszej części spotkania uczniowie zostali podzielni na grupy robocze, w których opracowywali postulaty młodzieży dotyczące między innymi kultury, oświaty i czasu wolnego. Nie zabrakło także chwili na relaks czyli tańców na boisku szkolnym.

ZSS Śrem – sejmik samorządowy

Możliwość komentowania została wyłączona.