Uczyli się ratować

W piątek 16 października uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych przystąpili do akcji próby pobicia rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w ramach programu Cała Polska Uczy Ratować.

Wydarzenie to miało miejsce w samo południe i trwało pół godziny.  Zgodnie z intencją pomysłodawców akcji, w tym czasie miało wziąć w niej udział jak najwięcej uczniów.  Dopuszczalne było zmienianie się osób przy fantomie. W naszej placówce przystąpiliśmy do próby bicia rekordu na trzech fantomach.  W akcji  wzięło udział łącznie 29 uczniów reprezentujących wszystkie klasy.

Możliwość komentowania została wyłączona.