Warsztaty: „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Od X do XII bieżącego roku uczniowie klasy III Gimnazjum oraz III Przysposabiającej do Pracy biorą udział w projekcie „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Zajęcia prowadzone są przez doradcę zawodowego panią Elżbietę Tokarską. W ramach warsztatów uczniowie zdobywają wiedzę o rynku pracy, zawodach, możliwościach dalszego kształcenia. Podnoszą także umiejętności z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy oraz pisania dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny, życiorys).

Zajęcia prowadzone są w Młodzieżowym Centrum Kariery na ul. J. Popiełuszki 31 w Śremie.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.