WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO!!!

W środę 6.11.2013r. odbył się apel Samorządu Uczniowskiego, podczas którego poinformowaliśmy o zasadach ubiegania się o stanowisko przewodniczącego:

1. Każdy kto chciałby działać dla dobra społeczności szkolnej oraz być reprezentantem uczniów powinien do środy 13 listopada zgłosić się do opiekunów SU – pani Beaty Norberciak, pani Anny Złotkowskiej – Siwek lub pani Anny Szelejewskiej.

2. Kandydat nie musi być przewodniczącym klasy, jednak powinien otrzymać

pozytywną opinię wychowawcy oraz klasy.

3. Z poszczególnych klas do wyborów może stanąć więcej niż jeden uczeń.

4. Chętne osoby powinny przygotować plakat wyborczy w formacie A4.

5. Planowany termin wyborów to piątek 15 listopada.

Możliwość komentowania została wyłączona.