Zmarł dyrektor Jan Szwanke…

Jan SzwankeZ głębokim żalem informujemy, że w środę 22 lutego br. zmarł śp. Jan Szwanke –  ceniony pedagog, wieloletni dyrektor Szkoły Specjalnej w Śremie, przez 18 lat (1982-2000) związany z naszą placówką.

Rzetelny, sumienny, oddany swojej pracy, życzliwy zarówno dla współpracowników jak dla uczniów – takim Go zapamiętamy. W piątek 24 lutego towarzyszyć Mu będziemy w ostatniej drodze. Msza pogrzebowa w intencji śp. Jana Szwanke odbędzie się o godzinie 11.00 w Świątyni Mądrości Bożej przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Śremie (parafia pw. Ducha Świętego).

Ps.

Wspomnienie o Dyrektorze…

Swoje życie związał z oświatą. Bezpośrednio po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie (1958 r.) podjął pracę w charakterze nauczyciela we Włościejewicach. W tamtejszej Szkole Podstawowej uczył do 1965 roku.

 „Szwanke Jan jest nauczycielem obowiązkowym. Codziennie rozpoczyna pracę punktualnie i kończy o właściwym czasie. Nie było wypadku, aby spóźnił się do pracy. Do lekcji jest zawsze starannie przygotowany. Najchętniej uczy matematyki (absolwent UAM, kierunek matematyka – przyp. red.), fizyki, chemii, ale w innych przedmiotach doskonale daje sobie radę. Zwraca dużą uwagę na wychowanie młodzieży. Dba o to, aby zachowanie się młodzieży w szkole i poza szkołą było odpowiednie” – tak w dniu 8 marca 1965 roku o młodym wówczas pedagogu napisał Franciszek Grawiński – kierownik szkoły we Włościejewicach.

Jan Szwanke takim nauczycielem pozostał i dał się poznać jako dobry pedagog pracując kolejno w Szkole Podstawowej w Dalewie (1965-1973), Szkole Podstawowej w Zbrudzewie (1973 – 1978; pełnił tam funkcję dyrektora), Szkole Specjalnej w Śremie (1982-2000; w latach 1985 – 1997 na stanowisku dyrektora).

W swojej zawodowej karierze sprawował również funkcję zastępcy inspektora Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Śremie (1978 – 1980) oraz dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Śremie (1980 – 1982).

Z początkiem września 2000 roku, po 42 latach pracy w szkolnictwie przeszedł na emeryturę. W uznaniu wybitnych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych otrzymał Nagrodę Kuratora Oświaty (14.10.1996 r.)  W wolnym czasie angażował się w działalność społeczną. Był między innymi aktywnym członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej.

Możliwość komentowania została wyłączona.