Edukacja i terapia

Zajęcia w naszej szkole prowadzą dobrzy nauczyciele; mamy wieloletnią praktykę i doświadczenie w naszej pracy. Systematycznie dokształcamy się i podnosimy nasze kompetencje. Wszyscy ukończyliśmy studia wyższe i mamy kwalifikacje do pracy z uczniem z niepełnosprawnością. Dodatkowo każdy specjalizuje się w określonych przedmiotach lub terapiach, dzięki temu jesteśmy wszechstronnie przygotowani na przyjęcie każdego ucznia
z niepełnosprawnością intelektualną.

Oferta edukacyjno –  terapeutyczna placówki to w szczególności:

 • Integracja Sensoryczna

 • komunikacja alternatywna i wspomagająca (Makaton, PECS, PCS, strategie komunikacyjne)

 • zajęcia z logopedą

 • rehabilitacja ruchowa

 • elementy Metody Krakowskiej (w tym metoda symultaniczno – sekwencyjna)

 • Sala Doświadczania Świata

 • terapia ręki

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 • Metoda Dobrego Startu

 • arteterapia

 • metoda ośrodków pracy

 • metoda M. Ch. Knill

 • pedagogika zabawy

 • zajęcia z tyflopedagogiem

 • zajęcia z surdopedagogiem

Możliwość komentowania została wyłączona.