Kalendarium

1910 r. – Wykupienie terenu przy ul. Łazienkowej pod budowę szkoły ewangielickiej

2 IX 1913 r. – Ukończenie prac budowlanych i poświęcenie budynku szkolnego

1919 r. – Utworzenie Szkoły Wydziałowej

1932 r. – Likwidacja Szkoły Wydziałowej i powstanie szkoły powszechnej

1 VIII 1934 r.- Podział szkoły powszechnej na męską i żeńską (w budynku zostaje szkoła męska)

8 IX 1939 r. – Zajęcie budynku przez wojska niemieckie

II 1940 r. – Utworzenie szkoły dla dzieci polskich (nauka w języku niemieckim)

1943 r.- Przeznaczenie budynku dla przesiedleńców z rejonu M. Czarnego

III 1945 r. – Otwarcie szkoły męskiej

1952 r. – Likwidacja podziału na szkołę męską i żeńską (wprowadzenie systemu koedukacyjnego)

XI 1957 r. – Przeniesienie Szkoły Podstawowej Nr 1 z budynku przy ul. Łazienkowej łącznie z numerem na ul. Kochanowskiego

1958 r. – Utworzenie Szkoły Podstawowej Nr 3

1 IX 1973 r.- Powstanie Szkoły Podstawowej Specjalnej

31 V 1980 r. – Nadanie szkole imienia Marii Grzegorzewskiej

1 IX 1983 r. – Utworzenie klasy specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym tzw. „szkoły życia”

1987 r. – Powstanie zespołu pozalekcyjnego na oddziale dziecięcym i laryngologicznym szpitala śremskiego

1990 r. – Przeniesienie „szkoły życia” z budynku przy ul. Piłsudskiego do siedziby Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego przy ul. Farnej

1 I 1999 r. – Organizację i prowadzenie szkoły przejmuje Starostwo Powiatu Śremskiego

1 IX 1999 r.- Przekształcenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespół Szkół Specjalnych w Śremie. Decyzją Rady Powiatu szkole nadano imię Marii Grzegorzewskiej

IX 2003 r. – Obchody 30-lecia szkoły

1 IX 2004 r. Utworzenie trzyletniej Szkoły Przysposabiającej do Pracy

2005 r. I etap termomodernizacji budynku

2006 r. Pozyskanie środków dydaktycznych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

2008 r. Termomodernizacja budynku i adaptacja sanitariatów na sale terapeutyczne

25.X.2013 r. – uroczyste obchody 40- lecia Szkoły Specjalnej i 100-lecia budynku  – Jubileusz za nami

IX. 2014 r. – otwarcie placu zabaw

XI. 2014 r. – zakończenie prac i oddanie do użytku boiska sportowego

Dyrektorzy

1 września 1973 – funkcję pierwszego dyrektora utworzonej wówczas Szkoły Podstawowej Specjalnej obejmuje Leszek Jóźwiak. Po rocznej kadencji jego obowiązki przejmuje Krystyna Łakoma. Pod jej rządami placówka znajduje się do 1985 roku. Kolejnym szefem popularnej “Trójki” zostaje Jan Szwanke. Swoją funkcję sprawuje do 1997 roku. Jako następna dyrektorską pałeczkę przejmuje Krystyna Rymaniak. Podobnie jak jej poprzednicy – w swojej pracy – identyfikuje się z życiowym motto szkolnej patronki Marii Grzegorzewskiej – “Nie ma kaleki, jest człowiek”.

Absolwenci Publicznej Szkoły Powszechnej Męskiej Nr 1 w Śremie w roku szkolnym 1947/48 

Możliwość komentowania została wyłączona.