O szkole

Nasza szkoła | System pracy | Pracownicy | Podręczniki i programy | Zdalne nauczanie  |  Rekrutacja

Szanowni Państwo,

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie jest jedyną w powiecie placówką kształcenia specjalnego, w której uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną każdego stopnia, w tym z zespołami genetycznymi.

Budynek, w którym mieści się szkoła dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ustając w działaniach na rzecz poprawy warunków, dla uczniów poruszających się na wózkach wykonany został profesjonalny podjazd, a wewnątrz szkoły zamontowano specjalistyczną platformę do pokonywania schodów.

Naszą wizytówką są także dobrze wyposażone klasy oraz piękne boisko i plac zabaw oddane do użytku jesienią 2014 roku. Wskazując na silne punkty naszej placówki wspomnę także o wysoko wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej z różnymi specjalnościami.

Kształceniem specjalnym zajmujemy się od ponad 40 lat. Doświadczenie oraz gotowość na zmiany powoduje, że możemy zaproponować szeroką ofertę edukacyjno – terapeutyczną. Jedną z ostatnio wprowadzonych form pracy realizowanych w naszej szkole są zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze (dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością) odbywające się na terenie placówki.

Z myślą o potrzebach uczniów z klas przysposabiających do pracy nawiązujemy kontakty ze śremskimi zakładami pracy, a tym samym stwarzamy naszym podopiecznym możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności podczas praktyk terenowych.

W naszej szkole ogromną rolę w procesie edukacyjno-terapeutycznym odgrywa sport. Zawodnicy Klubu Olimpiad Specjalnych „Gepard” odnoszą znaczące sukcesy, nawet na arenie międzynarodowej.

Godnym zauważenia jest również fakt iż Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie współpracuje z wyższymi uczelniami. To u nas praktyki odbywają studenci pedagogiki specjalnej, rehabilitacji i fizjoterapii.

Szanowni Państwo, aby nasi uczniowie dobrze funkcjonowali muszą mieć zapewnione podstawowe potrzeby psychologiczne. Ogromną rolę przywiązujemy do bezpieczeństwa naszych podopiecznych – wszyscy uczniowie są nam dobrze znani, dbamy o dobre relacje rówieśnicze, wzajemną pomoc i akceptację.

Możliwość komentowania została wyłączona.