Nasza Szkoła

Nasza szkoła | System pracy | Pracownicy | Podręczniki i programy | Pedagog | Zdalne nauczanie  |  Rekrutacja

Nasza szkoła jest taka jak inne, a przy tym wyjątkowa…

Taka jak każda inna….                          

W naszej placówce, tak jak w typowej szkole, są lekcje i przerwy na boisku, podręczniki i zeszyty, sprawdziany i zadania domowe, świadectwa i wakacje.

We wrześniu społeczność szkolna spotyka się na uroczystymi apelu i przez dziesięć miesięcy intensywnie uczy się, aby wiedzieć i umieć coraz więcej. Poza tym uczniowie uczestniczą w uroczystościach i imprezach szkolnych (np. świętach narodowych, uroczystościach religijnych, balu karnawałowym, Andrzejkach, akcjach ekologicznych i charytatywnych). Biorą udział w rozmaitych konkursach (np. artystycznych, historycznym, europejskim, religijnych, multimedialnych). Zwyciężają na zawodach sportowych. Wyjeżdżają na wycieczki oraz – w każdym roku w inne miejsce – na „zieloną szkołę”.

Uczniowie dobrze czują się w naszej szkole, nawiązują przyjaźnie, każdego dnia mogą liczyć na fachowość, wsparcie i pomoc nauczycieli. Pokonują trudności, rozwiązują problemy. Osiągają prawdziwe sukcesy, wierzą we własne siły i możliwości.

…. ale też wyjątkowa.

U nas uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają swoje, bezpieczne i przemyślanie stworzone środowisko edukacyjno- wychowawcze. Dostosowane jest do ich potrzeb, trudności i możliwości rozwojowych.

Każdy uczeń jest dla nas ważny, każdego dobrze znamy i traktujemy indywidualnie. Bazując na opracowanym przez zespół nauczycieli Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym dla każdego ucznia, wykorzystujemy bogaty wachlarz właściwych metod pedagogiki specjalnej.

Każdy uczeń, oprócz obowiązkowych lekcji, uczestniczy także w kilku godzinach dodatkowych zajęć rewalidacyjnych, przeznaczonych na niwelowanie jego trudności rozwojowych. Nauczyciele, którzy uczą w naszej szkole to dobrzy specjaliści, życzliwie nastawieni do uczniów i rodziców. Ci ostatni  są naszymi partnerami we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży. W klasach o małej liczbie uczniów łatwiej im osiągać zamierzone cele, nabywać nowe kompetencje. Takie warunki sprzyjają rozwojowi, dobrej i życzliwej atmosferze.

Możliwość komentowania została wyłączona.